วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อาหารประเทศบรูไน
                                                       ชื่อภาพที่ 40 :Daging Masak Lada Hitam
                                                       ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month


                           อาหารบรูไน มีลักษณะคล้ายกับอาหารของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย   นอกจากนั้น ยังได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากอินเดีย จีน ไทยและญี่ปุ่น ปลา และข้าวเป็นอาหารหลัก เนื้อวัวรับประทานน้อย เพราะมีราคาแพง เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม อาหารที่รับประทานจึงเป็นอาหารฮาลาล หลีกเลี่ยงเนื้อหมู และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในบรูไน

                          อาหารบรูไน มักจะมีรสเผ็ด และปกติกินกับข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว อาหารที่เป็นที่นิยมได้แก่ เรนดังเนื้อ nasi lemak และ nanas puteri ของหวานที่นิยมในประเทศบรูไน คือ ambuyat ทำจากสาคูห่อด้วยไม้ไผ่ และจิ้มซอสผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ น้ำผลไม้ ชาและกาแฟ  อาหารจากจีน และอินเดีย มีอยู่ในบรูไนมากเช่นกัน   อาหารบรูไนมีลักษณะคล้ายกับอาหารของประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากอินเดีย จีน ไทยและญี่ปุ่น ปลาและข้าวเป็นอาหารหลัก เนื้อวัวรับประทานน้อยเพราะมีราคาแพง เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม อาหารที่รับประทานจึงเป็นอาหารฮาลาล หลีกเลี่ยงเนื้อหมู และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในบรูไน  อาหารบรูไนมักจะมีรสเผ็ดและปกติกินกับข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว อาหารที่เป็นที่นิยมได้แก่ เรนดังเนื้อ nasi lemak และ nanas puteri ของหวานที่นิยมในประเทศบรูไนคือ ambuyat ทำจากสาคูห่อด้วยไม้ไผ่และจิ้มซอสผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ น้ำผลไม้ ชาและกาแฟ อาหารจากจีนและอินเดียมีอยู่ในบรูไนมากเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น